Politica portalului

Politica portalului include următoarele aspecte:

  • cunoaşterea procesului de integrare europeană,
  • stimularea cercetării şi reflecţiei în domeniul studiilor europene,
  • dialog cultural,
  • apolitism,
  • transparenţă,
  • accesibilitate,
  • atitudine pozitivă,
  • nediscriminare,
  • comunicare.

Materialele reflectă numai punctul de vedere al autorilor.

Comisia Europeană nu este responsabilă pentru conţinutul materialelor şi pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţin.

De asemenea, coordonatorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul materialelor înserate de autori.

© 2012–2013 European Community Studies Association (ECSA) Moldova.
Cu sprijinul Subprogramului Jean Monnet din cadrul Programului de Învăţare de-a Lungul Vieţii al Uniunii Europene
lifelong learning programme
Website deAmigo