EU-EaP Academy, Kiev, February 11-15, 2019

Call for applications

The Ukrainian Association of Professors and Researchers in European Integration (APREI Ukraine), the European Community Studies Association Moldova (ECSA Moldova) and the European Union Studies Association Georgia (EUSA Georgia) will organize the EU-EaP Academy in Kiev on February 11-15, 2019.

For details see the attachment.

© 2012–2013 European Community Studies Association (ECSA) Moldova.
Cu sprijinul Subprogramului Jean Monnet din cadrul Programului de Învăţare de-a Lungul Vieţii al Uniunii Europene
lifelong learning programme
Website deAmigo