Centrul european pentru drepturile omului

Obiectivul permanent de preocupare este informarea şi consultanţa în privinţa normelor şi standardelor înscrise în actele europene cu privire la drepturile omului, precum şi jurisprudenţa în materie a instanţelor, care se va axa atât pe protecţia drepturilor omului în cadrul Uniunii Europene prin sistemul legislaţiei primare şi complementare.

O activitate  indispensabilă va fi diseminarea informaţiei despre starea actuală a protecţiei drepturilor omului în Uniunea Europeană, informarea despre politicile ţării noastre în domeniul ajustării legislaţiei naţionale la standardele europene şi de perfecţionare a mecanismelor naţionale de apărare a drepturilor omului. Totodată ne vom axa pe discuţii şi dezbateri referitoare la măsurile care ar trebui să fie adoptate în vederea respectării standardelor  europene în materia drepturilor omului.

O altă dimensiune va fi colaborarea cu colegii din diferite universităţi în vederea publicării de articole ştiinţifice în revista electronică care se vor axa pe principalele convenţii în materia promovării şi protecţiei drepturilor omului, precum şi a mecanismelor judiciare şi extrajudiciare.

Un instrument de lucru indispensabil va consta în organizarea unui forum prin intermediul căruia orice persoană interesată să poată să plaseze întrebări referitoare la protecţia drepturilor omului la care colaboratorii centrului vor da răspunsuri.

Prin intermediul acţiunii în cauză sperăm să contribuim, într-o măsură oarecare, la ameliorarea situaţiei în domeniul drepturilor omului şi la eradicarea factorilor negativi care stagnează progresul şi submină realizarea eficientă a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în ţară şi în regiune.

Fiind conştienţi de faptul că depăşirea situaţiilor nefaste şi sporirea protecţiei dreptului omului reclamă eforturi, atât din partea statului, cât şi a societăţii civile, centrul îşi propune să contribuie la procesul de consolidare a culturii juridice din Moldova pentru ca să-i fie asigurată o consecutivitate şi durabilitate în vederea devenirii statului nostru ca parte componentă calitativă a culturii juridice europene, unde promovarea şi protejarea drepturilor omului constituie una dintre valorile fundamentale.

© 2012–2013 European Community Studies Association (ECSA) Moldova.
Cu sprijinul Subprogramului Jean Monnet din cadrul Programului de Învăţare de-a Lungul Vieţii al Uniunii Europene
lifelong learning programme
Website deAmigo