Centrul european de studii juridice

Centrul European de Studii Juridice are misiunea de comunicare şi diseminare a informaţiilor privind aspectele juridice referitoare la integrarea europeană.

Scopul este de a ridica nivelul de cunoaştere şi conştiinţa juridică a persoanelor din Republica Moldova şi statele vecine privind aspectele juridice referitoare la integrarea europeană.

Pentru realizarea scopului respectiv, sunt propuse următoarele obiective:

 • diseminarea şi actualizarea continuă a informaţiilor privind integrarea europeană;
 • efectuarea activităţilor de cercetare, informare şi comunicare despre reglementarea juridică a integrării în Uniunea Europeană prin intermediul datelor plasate pe pagina web, al editării articolelor ştiinţifice în revista electronică şi a buletinelor de informare;actualizarea informaţiilor pe pagina web referitoare la aspectele juridice privind integrarea europeană;
 • identificarea de recomandări şi propuneri pentru perfecţionarea legislaţiei naţionale şi a statelor din proximitate în vederea armonizării la legislaţia Uniunii Europene;
 • publicarea rezultatelor prin intermediul tehnologiilor  de informare şi comunicare.

În vederea atingerii obiectivelor stabilite urmează a fi realizate următoarele sarcini:

 • expunerea rezultatelor cercetării, de informare şi de comunicare pe pagina web;enunţarea rezultatelor de cercetare ştiinţifică în revista electronică;prezentarea aspectelor privind reglementarea juridică a integrării europene în buletinele de informare;
 • cooperarea cu mediul academic, actorii societăţii civile, actorii politici şi funcţionarilor publici din ţară şi regiune în vederea comunicării aspectelor juridice privind integrarea europeană;
 • organizarea de seminarii, reuniuni, comunicări de informare privind reglementarea juridică a integrării europene;
 • acordarea susţinerii informaţionale privind procesul de negociere a diferitor acorduri cu Uniunea Europeană;comunicarea rezultatelor privind studiile juridice europene.

Pentru executarea sarcinilor prenotate este necesar de a realiza următoarele activităţi:

 • de a fi informat despre noile perfecţionări şi tendinţe legislative în dreptul Uniunii Europene;
 • de a înţelege corect esenţa dreptului Uniunii Europene;
 • de a consolida mecanismele de cercetare, informare şi comunicare privind studiile juridice europene de către mediul academic din ţară şi din regiune;
 • de a evidenţia importanţa legislaţiei europene în statele vecine care armonizează legislaţia naţională la legislaţia Uniunii Europene;
 • de a avea acces la cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene.

Comunicarea se va realiza către publicul larg, în special către mediul academic, profesori, studenţi, mediul politic, decidenţi, actori politici, societate civilă din ţară şi din regiune.

Metodele de implementare ale obiectivelor sunt:

 • cercetarea conceptuală cu privire la integrarea europeană care urmează să fie difuzată prin intermediul tehnologiilor informaţionale şi de comunicare pentru a fi postate pe site, inclusiv buletinele de informare;
 • aprofundarea studiilor de integrare europeană, precum aspectele istorice, politice, economice, juridice privind integrarea europeană.

În final, se propun obţinerea următoarelor rezultate:

 • propuneri academice privind perfecţionarea metodicii predării dreptului Uniunii Europene pentru specialităţile juridice şi alte specialităţi;
 • editarea articolelor ştiinţifice în domeniul studiilor juridice europene;
 • recomandări de perfecţionare a legislaţiei în vederea aproximării la legislaţia Uniunii Europene;propuneri de fundamentare a poziţiei Republicii Moldova în procesul de negociere a acordurilor cu Uniunea Europeană;
 • recomandări de ameliorare a procesului de cooperare cu statele Uniunii Europene pentru decidenţi, societatea civilă şi mediul academic.

 

© 2012–2013 European Community Studies Association (ECSA) Moldova.
Cu sprijinul Subprogramului Jean Monnet din cadrul Programului de Învăţare de-a Lungul Vieţii al Uniunii Europene
lifelong learning programme
Website deAmigo