Centrul european de studii economice

Să construim un viitor mai bun prin cunoaştere!

Crearea unei platforme electronice de informare şi comunicare în domeniul studiilor europene răspunde imperativelor societăţii cunoaşterii.

Centrul European de Integrare Economică îşi propune drept scop informarea publicului larg despre dimensiunea economică a Uniunii Europene. Acesta va propune mai multe compartimente cu tematică economică. Una dintre ele va fi dedicată evenimentelor cu caracter economic care au loc în Uniunea Europeană. Tot aici se vor regăsi materiale consacrate relațiilor economice ale Uniunii Europene cu Moldova. Va fi pusă în dezbateri analiza SWOT a condiţiilor actuale şi viitoare de integrare europeană, respectarea condiţiilor economice de admitere în Uniunea Europeană şi / sau criteriile de convergenţă ale candidaţilor la aderare.

Dat fiind faptul că platforma este destinată studiilor economice europene vor fi selectate materiale relevante prezentate la întrunirile ştiinţifice din ţară şi de peste hotare care au ca subiect problematica economiei europene.

Va fi activat un forum de comunicare prin care aşteptăm întrebări tematice, fiind antrenaţi specialişti în domeniu pentru a oferi răspunsuri clare şi detaliate.

O rubrică aparte va fi consacrată politicilor economice, fiecare ediţie fiind dedicată uneia dintre cele peste 30 politici, pentru a putea urmări modul în care îşi desfăşoară activitatea politicile comunitare pe domenii şi, eventual, oportunităţile de armonizare la ele.

Integrarea economică europeană presupune parcurgerea unei etape de pregătire pentru a deveni parte componentă a unui sistem funcţional şi prosper.

Parcursul european n-a fost unul uşor. Perioadele de succese şi avânt, pe multiple planuri, erau însoţite de nemulţumiri, declin şi chiar de crize profunde manifestate în plan economic, social, politic etc. A uni un continent cu mai multe state, popoare şi cu mai multe limbi, culturi, sisteme politice, mentalităţi diferite n-a fost şi nu este o sarcină uşoară. În pofida faptului că există mulți sceptici în privinţa Europei Comune, scepticism amplificat în perioada crizelor, totuşi putem afirma cu certitudine că Europa Unită este un proiect de succes din care au avut de câştigat toate statele indiferent de nivelul maturității social-economice pe care îl aveau la momentul aderării.

După cel de-al doilea război mondial Europa a fost nevoită să înceapă un proces îndelungat de autodefinire şi autoafirmare. Cele mai luminate minţi ale Europei au pledat pentru o Europă comună. Acest vis de secole s-a realizat prin crearea unuia dintre cei mai puternici şi influenți poli de putere economică din lume. Deși cele 27 state membre ale Uniunii Europene sunt foarte diferite, ceea ce le-a unit a fost unitatea istorică, culturală, sistemul de valori apropiat, dorinţa de a trăi într-o Europă paşnică şi prosperă.

Europa Unită a fost concepută ca un proiect economic. Iniţial a avut loc un un proces de unificare a pieţelor statelor membre, ulterior realizarea acestui obiectiv a determinat unificarea politicilor economice şi conturarea unui actor economic, capabil să funcţioneze eficient într-o lume a concurenței dure şi calificate.

O altă „fereastră" economică va fi destinată analizei portretului economic. Vor fi prezentate pe rând particularităţile economiei statelor membre UE, indicatorii macroeconomici de performanţă, reglementările cu caracter economic, structura economică şi relaţiile economice externe. Parte a proiectului asupra integrării economice sunt indicatorii economici în aspect evolutiv şi comparativ.

© 2012–2013 European Community Studies Association (ECSA) Moldova.
Cu sprijinul Subprogramului Jean Monnet din cadrul Programului de Învăţare de-a Lungul Vieţii al Uniunii Europene
lifelong learning programme
Website deAmigo