Centrul european de dialog intercultural

Programul Centrului European pentru Dialog Intercultural este desfăşurat în cooperare cu actori ai mediului academic şi ai societății civile. Activitatea va îngloba sinergiile diferitor instituții pentru a construi o poziţie consolidată din perspectivă europeană.

Obiective urmărite sunt: diseminarea rezultatelor de cercetare şi informare despre dialogul intercultural în Uniunea Europeană; efectuarea activităţii de cercetare, de informare şi comunicare privind dialogul intercultural Uniunea Europeană pentru paginile de informare web, revista ştiinţifică electronică și buletinele informative; actualizarea în mod regulat a site-ului cu materiale de cercetare; sintetizarea practicilor dialogului intercultural european şi conturarea percepției interculturalului; identificarea unor recomandări în domeniul factorilor de decizie și actorilor societăţii civile pentru a îmbunătăți mediul dialogului intercultural în ţară şi în regiune; socializarea rezultatelor de cercetare prin mecanisme bazate pe tehnologii de informare şi comunicare.

Imperativele programatice se axează pe demersul de a informa despre practica dialogului intercultural în Uniunea Europeană; de a analiza şi înţelege corect esenţa dialogului intercultural în Uniunea Europeană; de a puncta abordările curente asupra dialogului intercultural cu care se confruntă Uniunea Europeană în contextul creșterii rolului acesteia la nivel mondial; de a consolida mecanismele de cercetare, informare şi comunicare privind studiile asupra dialogului intercultural în Uniunea Europeană prin cooperarea comunităţii academice din ţară şi regiune; de a identifica şi explora politicile de dialog intercultural şi implicaţiile tematice aferente; de a sublinia importanța dialogului intercultural european în ţările învecinate care se străduiesc să-şi îmbunătățească politicile de dialog intercultural; de a facilita cooperarea multilaterală cu statele membre ale Uniunea Europeană.

Activitățile cheie ţin de desfăşurarea unor măsuri de informare şi cercetare, axate pe dialogul intercultural în Uniunea Europeană; difuzarea rezultatelor științifice, a studiilor de caz în rubrica tematică a site-ului; publicarea rezultatelor activității de cercetare fundamentală şi aplicată în revista electronică; analiza în profunzime a studiilor de caz selectate şi difuzarea prin intermediul tehnologiilor de informare şi comunicare; elaborarea unor buletine informative asupra rezultatelor centrului şi a evenimentelor cu prestanţă interculturală şi implicaţiile multi-, trans- şi interdisciplinare; cooperarea multilaterală și implicarea activă a comunității academice (inclusiv studenții) şi a actorilor societății civile din ţară şi din regiune; organizarea unor evenimente de diseminare (seminarii, reuniuni, comunicate de presă etc); comunicarea realizărilor, rezultatelor și produselor relative la dialogul intercultural în Uniunea Europeană.

Realizarea activităţii de informare şi cercetare este ancorată în realitatea socială şi se constuieşte pe ideea sensibilizării conexiunilor (multi-, transcultural) şi a implicaţiilor (multi-, plurilingvism etc.) de acţiune interculturală în varii cadrări:

 • fenomenul interculturalităţii;
 • relaţiile internaţionale în contextul intercultural;
 • interreferenţialităţile culturale şi economice;
 • literatura în comunicarea interculturală;
 • lingvistica şi discursurile interculturale;
 • acţiunea interculturală în mediul academic;
 • didactica interculturalului etc.

Schimbul de experienţă, elaborarea produselor şi publicarea acestora se axează pe diverse interreferenţialităţi:

 • interculturalitatea, transculturalitatea și alteritatea;
 • ipseitatea în contextul diferenţelor culturale;
 • stereotipiile interculturalului;
 • pragmatica interacţionării interculturale;
 • interculturalitatea şi fenomenul migraţional;
 • potenţialitatea dialogului intercultural în perspectiva apropierii de Uniunea Europeană etc.
© 2012–2013 European Community Studies Association (ECSA) Moldova.
Cu sprijinul Subprogramului Jean Monnet din cadrul Programului de Învăţare de-a Lungul Vieţii al Uniunii Europene
lifelong learning programme
Website deAmigo